Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi

 

Bagsfollow (“UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti.”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile kişisel verilerin, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğunu hedefliyoruz.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle, kişisel verilerinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için müşterilerimizin verilerini yalnızca güvenilir iş ortaklarımızla, asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 

Şeffaflık, kişisel verilerin korunması alanında bizim için en önemli başlıklardan biridir. Gerek kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirirken, gerekse size daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatmak için kişisel verilerinizi işlediğimiz esnada size gerekli olan bilgilendirmeyi yapmak amacıyla bu Bildirimi hazırladık. Hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine dair detaylı açıklamaları “Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz” ve “Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz” başlıkları altında bulabilirsiniz. 

Bir diğer önemli husus ise müşterimizin kendilerine ait verileri üzerindeki kontrol hakkıdır. Müşterilerimizin kendi verileri hakkındaki tercihlerini yönetmelerine yönelik gerekli tedbirleri alıyor ve tercihlerine azami derecede saygı gösteriyoruz. Bu çerçevede, “İlgili kişi tarafından hakların kullanılması” başlığı altındaki iletişim kanalları vasıtasıyla taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bu konudaki detaylı açıklamaları “İlgili kişilerin hakları” başlığı altında bulabilirsiniz. Bildirim içinde kullanılan terimlerin açıklamalarına “Tanımlar” başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

Veri güvenliği, şeffaflık ve kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki kontrol hakkı, bizim için Kanun ile uyumluluk bakımından en önemli temelleri oluşturuyor. Bu bağlamda, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri size işbu bildirim ile sunuyoruz. 

 1. Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz? 

Bildirim, müşterilerimizin ve bizimle temas kuran gerçek kişilerin kişisel verilerinin başta Kanun ve GDPR olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile uyumlu biçimde işlenmesine ilişkin beyanlarımızı ve açıklamaları içeriyor. 

Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Bildirimde değişiklikler yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bununla birlikte, Bildirimde esaslı değişiklikler yapılması halinde ilgili kişileri uygun kanallar aracılığıyla haberdar edeceğiz. 

Bildirim, UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti.’nin ticari faaliyetlerini sürdürürken hangi kişisel verileri işlediği, bu verileri hangi amaçla işlediği ve bu verilerin hangi amaçlarla hangi üçüncü taraflara aktarılabileceği konularında bilgi sunulması amacıyla hazırlandı. Bildirim, temel olarak aşağıdaki kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileri kapsıyor. 

    * Çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, check-in kontuarları, kiosk, uçak içi eğlence sistemleri, üye talep ve şikâyetleri, uçağa kabul kontrol noktaları, anket, fuar ve etkinlikler, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanan kişisel veriler. 

    * UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili seyahat acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları, sosyal medya, yolcu ve müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, üye iş yerleri, iş/program ortağı firmalar üzerinden sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanan kişisel veriler. 

    * UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti.’ne ait internet siteleri (“Site”), bilgisayar ya da bazı akıllı cihazlar üzerinden kullanıma sunulan yazılım ve uygulamalar (“Uygulama”), UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından idare edilen sosyal medya hesapları (“Sosyal Medya”), UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti.’nin sunduğu hizmete aracılık eden WhatsApp Business, Telegram, Facebook Messenger, WeChat, BiP vb. anlık mesajlaşma uygulamaları (“Mesajlaşma Platformları”) gibi diğer ortamlar(“Dijital Ortamlar”) vasıtasıyla toplanan kişisel veriler.

 1. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz? 

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz, bizimle kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Dijital ortamlar da dahil olmak üzere tüm kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz kategorik olarak aşağıdaki gibidir. 

    * Kimlik bilgisi (İnternet sitemizde hesap oluştururken, barkod satın alımı, uçak bileti rezervasyonları veya UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. ve iş ortakları tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz ad, soyadı, kimlik ve/veya pasaport numarası vb. kişisel verileriniz.)

    * İletişim bilgisi (Sitede hesap oluştururken, barkod satın alımı, uçak bileti rezervasyonları veya UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. ve iş ortakları tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz.) 

    * Gelişmiş yolcu bilgileri (API/PNR) (Adınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, seyahat belgelerinizin türü ve numarası, geçerliliğinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile verildiği ülkeye ilişkin kişisel verileriniz.) 

    * Aile bireyleri ve yakın bilgisi (İlgili kişilerin çocukları ve eşleri ile ilgili kimlik bilgileri, iletişim bilgileri yanında sahip oldukları evcil hayvanlara ilişkin menşei/aitlik/kimlik belgelerinin bilgileri.) 

    * Müşteri işlem bilgisi (Kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz.) 

    * İşlem güvenliği bilgisi (Dijital ortamlarda sunulan ürün veya hizmetlerimizden faydalandığınız sırada oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adı, internet sitesi şifre ve parola bilgileri vb.) 

    * Risk yönetimi bilgisi (İlgili kişiyle ilişkilendirilen ve kamu kurumları tarafından sunulan çeşitli sorgu sonuçları ve kayıtları, uçuş engelinizin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak gerçekleştirilen güvenlik sorgu kayıtları, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme kayıtları vb.) 

    * Finansal bilgi (Kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgiler.) 

    * Fiziksel mekân güvenlik bilgisi (Şirkete ait ortamlara giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera ve ses kayıtları vb.) 

    * Hukuki işlem ve uyum bilgisi (Adli ve idari mercilerden intikal eden bilgi talepleri ya da kararlarda yer alan kişisel veriler vb.) 

    * Denetim ve teftiş bilgisi (İlgili kişiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin bilgiler vb.) 

    * Özel nitelikli kişisel veri (Kanunda açıkça öngörülen ve şirketin operasyonları için gerekli olduğu hallerde ve sizin açık rızanız üzerine işlenen uçuşunuzu etkileyebilecek ve özel hizmet sağlamak için gerekli olan cinsiyet bilgisi, sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, alerji bilgisi, yemek tercihi, engellilik bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler.)

    * Pazarlama bilgisi (İlgili kişiyle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler vb.) 

    * Talep/şikâyet yönetimi bilgisi (Kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili şirketimize yapılan talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.) 

    * Görsel ve işitsel veri (Fotoğraflar, kamera kayıtları, ses kayıtları vb.) 

 1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz? Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı nedir?

Kanun uyarınca, kişisel veriler ancak “Kanun”un 5. ve 6. maddesinde yer alan durumlarda ve/veya uluslararası mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenebilir.

Bu kapsamda, UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. olarak müşterilerimizin kişisel verilerini kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (havayolu taşımacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi, UBS Uçuş Bilgi Sistemi hizmetleri, kayıp bagaj işlemleri, kayıp bagajın işlenmesi ve kayıp bagaj ile ilgili olarak yapılacak sair işlemler veya bağlantılı hizmetlerin sunulması, yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb.) çerçevesinde müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı açık iletişim kanallarımızdan ileterek dilediğiniz zaman geri alabilme imkanına sahipsiniz. 

Bu bağlamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenebilir: 

 • Seyahat rezervasyonlarınızın yönetimi ve hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması 

Üçüncü taraflar ve diğer internet siteleri vasıtasıyla gerçekleştirdiğiniz rezervasyon işlemleri de dahil olmak üzere, kayıp bagaj kaydı, UBS (Uçuş Bilgi Sistemi) ve dahi uçuş rezervasyonu yaptığınızda, rezervasyonunuzu tamamlayabileceğiniz ve rezervasyonunuza ilişkin tercihlerinizi yönetebileceğiniz bir hesap oluşturulur. Bu kapsamda sağlamış olduğunuz kimliğinizi tespit etmeye yarar bilgiler, kimliğinizin check-in, bagaj teslim ve güvenlik kontrol noktaları ve biniş aşamalarında doğrulanması amacıyla işlenir. 

Kişisel verilerinizi kayıp bagajlarınıza ilişkin muhtelif bilgilerin işlenmesi, Bagsfollow barkodunuzun oluşturulması, bu barkod kullanılarak bagajınızla ilgili takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bagajın kayıp bagaj ofislerinde açıldığı zaman bilgilerinize ulaşılarak size ulaştırılabilmesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanıyoruz. 

 • Müşterilerimizle iletişim kurulması ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi 

Operasyonlarımıza ilişkin iletişimin sağlanması 

Bazı durumlarda, müşterilerimize bazı bilgiler iletmemiz gerekir. Örneğin, kayıp bagajlarınızın bulunması halinde teyit bilgisi paylaşmak veya ödeme ya da uçuş bilgilerini tarafınıza iletmek için siz müşterilerimizle SMS, e-posta ya da telefon aracılığıyla iletişime geçmeliyiz. Ek olarak, mobil uygulamalarımızı kullanan müşterilerimiz, uygulama içi bildirimler aracılığıyla da yukarıdaki hususlar hakkında bilgi edinebilir. 

Hatırlatmak isteriz ki, pazarlama amacı içermeyen ve sadece yukarıdaki amaçlar ya da benzeri hizmet bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla gönderilen iletiler, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca onaya tabi olmayıp, ileti alma konusunda onay vermemiş olsanız da UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. tarafından size gönderilebilir. 

Talepleriniz ve değerlendirmeleriniz 

Sizin tarafınızdan dijital ortamlardan veya diğer yazılı ya da sözlü mecralardan iletilen, soru, talep ya da şikayetlerle ilgili gereken adımların atılması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir. 

Görüşleriniz bizim için son derece önemli. Bu nedenle, sunmuş olduğumuz hizmetin değerlendirilmesi amacıyla, anket veya değerlendirme çalışmaları kapsamında kişisel verileriniz işlenebilir. 

 • Müşteri deneyiminizin kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi 

Size kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sağlamak için kişisel verilerinizi, ürün veya hizmetlerimizin sizin beğeni, tercih ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi amacıyla işliyoruz. Bu kapsamda, geçmiş uçuşlarınıza ilişkin bilgiler, gerçekleştirmiş olduğunuz işlem ve iletişimleriniz ve tarafımızca gerçekleştirilen segmentasyon faaliyetleri ile ilgili olarak elde edilen bilgiler seyahatlerinize ilişkin tercihlerinizin tahmin edilmesi ve size özel fırsatların sunulması amacıyla işlenebilir. 

Buna ek olarak, kişisel verileriniz söz konusu segmentasyon faaliyetleri doğrultusunda belirlenen kampanya, tanıtım, promosyon ve etkinlik davetlerine ilişkin pazarlama iletişimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilir.

 • Ürün veya hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 

Kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz izin doğrultusunda uçuş, bagaj veya seyahat ürünlerimiz hakkında bilgi vermek, ürün tanıtımı yapmak ve kampanyalardan haberdar olmanızı sağlamak için pazarlama iletişimleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilir. Vermiş olduğunuz izin doğrultusunda, kurumsal iş ortaklarımızın ürün, seyahat ve uçuş kampanyaları hakkında da bilgilendirilmenizi sağlayabiliriz. 

 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi ve sonuçlandırılması 

Kişisel verileriniz, değişiklik talepleri, ihtiyaç duyduğunuz özel istekler ve talepler tarafınıza sağlanmış olan ürün veya hizmetlere ilişkin şikayet ve geliştirme önerileriniz çerçevesinde işlenebilir.

 • Tabi olduğumuz mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 

Kişisel verileriniz, zorunlu olan kayıt ve belgelerin hazırlanması, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, kayıt tutma, kayıp bagajınızın aranması ve buna ait işlemler, bilgilendirme, vergi, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklere uyulması amacıyla işlenebilir. 

Bu kapsamda, kimlik tespiti ve doğrulanmasına ilişkin yükümlülüklerimiz nedeni ile kişisel verileriniz, dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere suçun önlenmesi, tespiti ve araştırılması gibi amaçlarla işlenebilir. 

Kişisel verileriniz, uluslararası ve ulusal sivil havacılık mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uçuş operasyonunun gerçekleştirilebilmesi kapsamında, düzenli olarak veya talep edilmesi halinde, yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile düzenleyici otoritelerce talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması ya da söz konusu kişi ve kuruluşların bilgi ve belgelere erişimlerinin sağlanması amaçlarıyla ve yalnızca hukuken geçerli talep konusu ve kapsamıyla sınırlı olarak işlenebilir. 

 • Finans veya muhasebe operasyonlarının gerçekleştirilmesi 

Kişisel verileriniz, kimliğinizin tespit edilmesi, doğrulanması ve hileli işlemlerin önlenmesi başta olmak üzere bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ödemelerin alınması ve gerekli hallerde tarafınıza ücret iadelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilir. 

 • Bilgi teknolojileri altyapılarının oluşturulması ile bilgi güvenliğine ilişkin süreç ve operasyonların yürütülmesi ve denetimi 

Kişisel verileriniz, altyapı operasyonlarımızın yönetilmesi ve denetimi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere bilgi güvenliğine ilişkin iç politika ve prosedürlere uyulması, bilgi teknolojileri sistemlerinin yönetimi ve söz konusu sistemler üzerinde gerekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması, altyapı ve sistemlerimizin operasyonel anlamda erişilebilirliğinin ve güvenilirliğinin yedekleme ve testler (canlı datanın kullanılmasını gerektirebilecek testler de dahil olmak üzere) kapsamında sağlanması, kayıp bagaj operasyonlarına ilişkin sistem ve programların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen istatistik analizleri ve araştırmalar, sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilir. 

 • Sahteciliğin ve dolandırıcılığın önlenmesi 

Kişisel verileriniz, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi, araştırılması, yasal gereksinimler doğrultusunda raporlanması ve hukuki aksiyonların alınabilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilir. 

 • İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin tanımlanması 

Kişisel veriler, iş ortakları ile yürütülen faaliyetler kapsamında iş ortaklarının kurumsal iş birliği ilişkileri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelere erişimlerinin sağlanması, kayıp bagajların aranması, eleştirilmesi, sahibine ulaştırılması, seyahat organizasyonu, müşteri ilişkileri yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi konularda dış kaynak hizmet temin edilen üçüncü parti tedarikçi firma yetkilileri ve çalışanlarının söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelere erişimlerinin sağlanması amaçlarıyla işlenebilir. 

 1. Kişisel verilerin aktarılması 

Kişisel verileriniz, adımıza ürün veya hizmet sağlayan taraflarla sizi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere bizimle olan ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında destek aldığımız tedarikçilerimiz, hukuki danışmanlarımız ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir. Kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın Bildirimde yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri alıyoruz. 

Kişisel verileriniz, “Kanun”un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuki danışmanlarımız ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilir, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun madde 9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, operasyonel gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 40. Maddesi başta olmak üzere sivil havacılık mevzuatı ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uygun hareket edilebilmesi amacı ile sınırlı olmak üzere seyahatinizin gerçekleştiği ülkenin ilgili otoriteleri ve yetkili 3.kişileri ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı; 

    * Açık rızanızın bulunması veya 

    * Açık rızanızın temin edilmediği ancak “Kanun”da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde: 

    * Verilerin aktarıldığı ülkede Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı uyarınca yeterli koruma bulunması; veya 

    * Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda şirketimizin ilgili yabancı ülkede yeterli korumayı taahhüt etmesi halinde gerçekleştirilebilir. 

    * İlgili kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilebilir.

 1. Kişisel verilerin saklanması 

Kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit ederiz. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Veri işleme ilkeleri 

“Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek”, “Doğruluk ve güncellik”, “Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek”, “Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak”, “İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek” kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimizle ilgili temel ilkelerimizdir. 

 1. Çerez (cookie) kullanımı 

UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta Kanun ve GDPR olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilir. 

Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için sitemizde bulunan “Çerez Politikası”nı incelemenizi öneririz.

 1. Dijital ortamların kullanımı

Dijital ortamları kullanımınız sırasında elde edilen kişisel verileriniz sitenin işletilmesi ve yönetilmesi, site ve uygulamaya ilişkin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, sitenin hangi şekillerde kullanıldığının takip edilmesi, konum odaklı araçların kullanımının sağlanması ve desteklenmesi, mevcut ise çevrimiçi hesaplarınızın yönetimi ve bulunduğunuz konumda kullanılabilecek olan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla işlenebilir. 

Uygulama kapsamında sunulan ürün veya hizmetlerden yararlanmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz yalnızca söz konusu ürün veya hizmetlerden faydalandırılmanızın sağlanması amacıyla sınırlı olarak işlenir. 

 1. CCTV (kapalı devre kamera sistemi) kullanımı 

Şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel veriler elde edilmekte ve yalnızca; anti sosyal davranışların ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, yerleşkelerimizin ve yerleşkelerimizde yer alan araç ve gereçlerin güvenliğinin tesisi, yerleşkelerimizi ziyaret eden ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçları ile gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari önlem ise tarafımızca alınır. 

 1. İlgili kişi hakları

Kanun’un 11. maddesine göre ilgili kişi, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir.

    * Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme. 

    * Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. 

    * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. 

    * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. 

    * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. 

    * İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme. 

    * Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. 

    * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. 

    * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 1. İlgili kişi tarafından hakların kullanılması

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişilere, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır. 

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir.

Başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişiye başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz.

Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı iletişime geçebilirsiniz. 

UMV Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. Genel Yönetim Binası  

AOSB 3 Kısım Mah. 40 Cad. Antalya OSB Teknopark Hizmet Binası No: Z01 Döşemealtı Antalya Türkiye

+90 507 7097343 Murat Ozkan (Mr.)

+90 542 2050778 Umut Cetin (Mr.)

www.bagsfollow.com

 1. Veri güvenliği 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri alıyoruz. 

    * Virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan koruma sistemleri, güvenlik duvarları ve saldırı engelleme sistemleri içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlıyoruz. 

    * Ortaklık içerisinde kişisel verilere erişimi birim/rol/uygulama bazında yetkiler çerçevesinde ve verinin niteliğine uygun olarak kontrollü bir süreç ile yürütüyoruz. 

    * “Kanun”un 12. maddesi uyarınca “Kanun” hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlıyoruz. 

    * Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin “Kanun”a uyumunu temin ediyoruz. 

    * Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutuyoruz. 

    * Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde dış hizmet sağlayıcı tarafından “Kanun”a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri alıyoruz. 

    * Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı “Kanun“kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alıyoruz. 

 1. Tanımlar 

    * Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişi tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade eder. 

    * Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. 

    * İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. 

    * Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

    * Özel nitelikli kişisel veri: İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki “Kanun” kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade eder.

    * Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 

    * Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder. 

    * Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.